Khởi tố 3 đối tượng tàng trữ 1.400 viên hồng phiến cùng lựu đạn

3 đối tượng tại Cơ quan điều tra
3 đối tượng tại Cơ quan điều tra
3 đối tượng tại Cơ quan điều tra
Lên top