Khởi tố 3 bảo vệ xịt sơn lên hàng loạt ôtô ở Hà Đông

Hai bảo vệ xịt sơn lên hàng loạt ôtô ở Dương Nội, Hà Đông. Ảnh: Công an Hà Nội.
Hai bảo vệ xịt sơn lên hàng loạt ôtô ở Dương Nội, Hà Đông. Ảnh: Công an Hà Nội.
Hai bảo vệ xịt sơn lên hàng loạt ôtô ở Dương Nội, Hà Đông. Ảnh: Công an Hà Nội.
Lên top