Khởi tố 2 Phó giám đốc Sở, 1 Cục Phó Cục thuế Phú Yên

Ông Nguyễn Ngọc Duy, Cục phó Cục Thuế Phú Yên làm việc với cơ quan CSĐT Phú Yên sau khi nghe công bố quyết định khởi tố bị can.
Ông Nguyễn Ngọc Duy, Cục phó Cục Thuế Phú Yên làm việc với cơ quan CSĐT Phú Yên sau khi nghe công bố quyết định khởi tố bị can.
Ông Nguyễn Ngọc Duy, Cục phó Cục Thuế Phú Yên làm việc với cơ quan CSĐT Phú Yên sau khi nghe công bố quyết định khởi tố bị can.
Lên top