Khởi tố 2 nhân viên cũ trạm thu phí Dầu Giây cướp 2,2 tỉ đồng

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam. Nguồn Công an tỉnh Đồng Nai
Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam. Nguồn Công an tỉnh Đồng Nai
Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam. Nguồn Công an tỉnh Đồng Nai
Lên top