Khởi tố 2 giám đốc kinh doanh màng lọc nước RO giả

Cơ quan công an thu giữ màng lọc nước giả.
Cơ quan công an thu giữ màng lọc nước giả.