Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

2 bị can Đức (trái) và Bằng bị khởi tố tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Ảnh: CA.
2 bị can Đức (trái) và Bằng bị khởi tố tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Ảnh: CA.
2 bị can Đức (trái) và Bằng bị khởi tố tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Ảnh: CA.
Lên top