Khởi tố 2 đối tượng mượn danh nhà báo đi tống tiền

Đối tượng Nhâm Tiến Dũng và Trịnh Thị Hoài. Ảnh: LX
Đối tượng Nhâm Tiến Dũng và Trịnh Thị Hoài. Ảnh: LX
Đối tượng Nhâm Tiến Dũng và Trịnh Thị Hoài. Ảnh: LX
Lên top