Khởi tố 2 đối tượng làm giả, sử dụng chứng minh nhân dân giả

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Lên top