Khởi tố 2 đối tượng đưa nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố, bắt giam các đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CA.
Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố, bắt giam các đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CA.
Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố, bắt giam các đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CA.
Lên top