Khởi tố 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Đối tượng Lương trộm cắp tài sản bị bắt giữ, khởi tố. Ảnh: CA.
Đối tượng Lương trộm cắp tài sản bị bắt giữ, khởi tố. Ảnh: CA.
Đối tượng Lương trộm cắp tài sản bị bắt giữ, khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top