Khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính 400 triệu đồng

2 đối tượng cho vay nặng lãi bị khởi tố. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
2 đối tượng cho vay nặng lãi bị khởi tố. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
2 đối tượng cho vay nặng lãi bị khởi tố. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Lên top