Khởi tố 2 cha con tội cố ý gây thương tích

Công an khởi tố 2 cha con ông Hợi tội cố ý gây thương tích. Ảnh: CA.
Công an khởi tố 2 cha con ông Hợi tội cố ý gây thương tích. Ảnh: CA.
Công an khởi tố 2 cha con ông Hợi tội cố ý gây thương tích. Ảnh: CA.
Lên top