Khởi tố 2 bị can đấm công an vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Lê Văn Quý - một trong hai người không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở còn đấm công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lê Văn Quý - một trong hai người không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở còn đấm công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lê Văn Quý - một trong hai người không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở còn đấm công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top