Khởi tố 15 nam, nữ đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Các đối tượng trong vụ đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Các đối tượng trong vụ đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Các đối tượng trong vụ đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: CA.
Lên top