Khởi tố 15 đối tượng chuyên đánh bạc ở vùng hiểm trở, phân công canh gác

Hiện trường vụ đánh bạc mà 15 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA.
Hiện trường vụ đánh bạc mà 15 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA.
Hiện trường vụ đánh bạc mà 15 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top