Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả

Từ trái qua: Lê Ngọc Hải, Trần Anh Khoa, Huỳnh Thị Kim Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Từ trái qua: Lê Ngọc Hải, Trần Anh Khoa, Huỳnh Thị Kim Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Từ trái qua: Lê Ngọc Hải, Trần Anh Khoa, Huỳnh Thị Kim Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top