Khởi tố 10 đối tượng tham gia đánh bạc ở Hà Tĩnh

15 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Ngà Cường.
15 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Ngà Cường.
15 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Ngà Cường.
Lên top