Khôi phục điều tra vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt 15 tỉ đồng” ở Gia Lai

Viện KSND Gia Lai đã trả lại hồ sơ vụ án cho CA Gia Lai để khôi phục lại vụ án. Ảnh ĐÌNH VĂN
Viện KSND Gia Lai đã trả lại hồ sơ vụ án cho CA Gia Lai để khôi phục lại vụ án. Ảnh ĐÌNH VĂN
Viện KSND Gia Lai đã trả lại hồ sơ vụ án cho CA Gia Lai để khôi phục lại vụ án. Ảnh ĐÌNH VĂN
Lên top