Khoản tiền bồi thường cho người oan sai do ai chi trả?

Cụ bà Đặng Thị Nga cùng các con được bồi thường tổng cộng 5,7 tỉ đồng vì bị truy tố, xét xử oan sai. Ảnh: V.Dũng.
Cụ bà Đặng Thị Nga cùng các con được bồi thường tổng cộng 5,7 tỉ đồng vì bị truy tố, xét xử oan sai. Ảnh: V.Dũng.
Cụ bà Đặng Thị Nga cùng các con được bồi thường tổng cộng 5,7 tỉ đồng vì bị truy tố, xét xử oan sai. Ảnh: V.Dũng.
Lên top