Khóa cửa phòng trọ về quê ăn tết: Miếng mồi ngon cho bọn trộm cắp

Những dãy trọ kiểu này là  mồi ngon cho bọn trộm cắp dịp tết. Ảnh: PV
Những dãy trọ kiểu này là mồi ngon cho bọn trộm cắp dịp tết. Ảnh: PV
Những dãy trọ kiểu này là mồi ngon cho bọn trộm cắp dịp tết. Ảnh: PV
Lên top