Kho xăng dầu của "đại gia xăng miền Tây" hoạt động lại

Xe ra vào Kho xăng của ông Tám Sướng hoạt động bình thường chiều 2.6 (ảnh Nhật Hồ)
Xe ra vào Kho xăng của ông Tám Sướng hoạt động bình thường chiều 2.6 (ảnh Nhật Hồ)
Xe ra vào Kho xăng của ông Tám Sướng hoạt động bình thường chiều 2.6 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top