Khó xác minh 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam gửi ngân hàng ở Singapore

Ông Phan Sào Nam tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N
Ông Phan Sào Nam tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N
Ông Phan Sào Nam tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N
Lên top