Khiển trách chủ tịch phường vì vợ ghi số đề

Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 1, nơi ông Bình làm Chủ tịch
Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 1, nơi ông Bình làm Chủ tịch
Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 1, nơi ông Bình làm Chủ tịch

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top