Khiển trách chủ tịch phường vì vợ ghi số đề

Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 1, nơi ông Bình làm Chủ tịch
Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 1, nơi ông Bình làm Chủ tịch
Đảng ủy, HĐND, UBND Phường 1, nơi ông Bình làm Chủ tịch
Lên top