Khi trộm đột nhập tư gia, chủ nhà không được phép tấn công?

Người đàn ông đánh kẻ trộm, bị truy tố tội giết người.
Người đàn ông đánh kẻ trộm, bị truy tố tội giết người.