Khi trộm đột nhập, chủ nhà cần đối phó ra sao để tránh phạm tội

Người đàn ông đánh kẻ trộm, bị truy tố tội giết người.
Người đàn ông đánh kẻ trộm, bị truy tố tội giết người.