Khi nào đối tượng hành hung bác sĩ bị xử lý hình sự?

Mức xử lý hình sự cao nhất cho đối tượng hành hung người khác có thể lên tới 3 năm tù giam.
Mức xử lý hình sự cao nhất cho đối tượng hành hung người khác có thể lên tới 3 năm tù giam.
Mức xử lý hình sự cao nhất cho đối tượng hành hung người khác có thể lên tới 3 năm tù giam.
Lên top