Khánh Hòa: Vợ tưới xăng đốt chồng tử vong, lĩnh 16 năm tù