Khánh Hòa: Truy sát bạn vì bị cấn trừ tiền chơi ma túy đá