Khánh Hòa: Tạm giam nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn