Khánh Hòa: Phát hiện thi thể bốc mùi ở nghĩa trang

Khu vực nghĩa trang xã Ninh Lộc phát hiện thi thể người đàn ông lớn tuổi trong giai đoạn phân hủy. Ảnh: Hoàng Anh
Khu vực nghĩa trang xã Ninh Lộc phát hiện thi thể người đàn ông lớn tuổi trong giai đoạn phân hủy. Ảnh: Hoàng Anh
Khu vực nghĩa trang xã Ninh Lộc phát hiện thi thể người đàn ông lớn tuổi trong giai đoạn phân hủy. Ảnh: Hoàng Anh
Lên top