Khánh Hòa: Phá đường dây mua bán ma túy đá "khủng", Chủ tịch tỉnh thưởng nóng

Ma túy đá do dễ sử dụng nên dễ dàng len lỏi trong khi tính nguy hại của nó gấp nhiều lần ma túy truyền thống. (ảnh minh họa)
Ma túy đá do dễ sử dụng nên dễ dàng len lỏi trong khi tính nguy hại của nó gấp nhiều lần ma túy truyền thống. (ảnh minh họa)