Khánh Hòa: Nhận hối lộ của 6 hộ dân để "chạy" trốn nhập ngũ

Lên top