Khánh Hòa: Két sắt 200kg cách phòng bảo vệ 15m bị trộm đi không ai biết