Khánh Hòa: “Chôm” hàng chục áo dài, siêu trộm sa lưới