Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động các trạm bê tông không phép

Trạm bê tông của Công ty CP HDP Nha Trang hoạt động không phép. 
Ảnh: Nhiệt Băng
Trạm bê tông của Công ty CP HDP Nha Trang hoạt động không phép. Ảnh: Nhiệt Băng
Trạm bê tông của Công ty CP HDP Nha Trang hoạt động không phép. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top