Khánh Hòa: Bắt một kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân TP Nha Trang