Khánh Hoà: Ẩn họa môi trường do các dự án trên núi Chín Khúc

Hình ảnh núi Chín Khúc hiện tại bị biến dạng sau khi các nhà đầu tư san ủi làm dự án. Ảnh: Phương Linh
Hình ảnh núi Chín Khúc hiện tại bị biến dạng sau khi các nhà đầu tư san ủi làm dự án. Ảnh: Phương Linh
Hình ảnh núi Chín Khúc hiện tại bị biến dạng sau khi các nhà đầu tư san ủi làm dự án. Ảnh: Phương Linh
Lên top