Kháng nghị huỷ quyết định giảm án tha tù với trùm đánh bạc Phan Sào Nam

Trùm đánh bạc Phan Sào Nam khi hầu toà. Ảnh: C.N
Trùm đánh bạc Phan Sào Nam khi hầu toà. Ảnh: C.N
Trùm đánh bạc Phan Sào Nam khi hầu toà. Ảnh: C.N
Lên top