Kháng nghị hủy bản án liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước tự tử tại tòa

Bị cáo Phước đã nhảy lầu tự tử tại tòa. Ảnh: Người dân cung cấp
Bị cáo Phước đã nhảy lầu tự tử tại tòa. Ảnh: Người dân cung cấp
Bị cáo Phước đã nhảy lầu tự tử tại tòa. Ảnh: Người dân cung cấp
Lên top