Kháng nghị giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Bị cáo Hồ Duy Hải trong một phiên tòa.
Bị cáo Hồ Duy Hải trong một phiên tòa.
Bị cáo Hồ Duy Hải trong một phiên tòa.
Lên top