Khám xét nhà ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ tại TPHCM

Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ các tài liệu liên quan đến các bị can. Ảnh: LĐO
Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ các tài liệu liên quan đến các bị can. Ảnh: LĐO
Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ các tài liệu liên quan đến các bị can. Ảnh: LĐO
Lên top