Khám xét nhà nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín

Khám xét nhà ông Tín.
Khám xét nhà ông Tín.
Khám xét nhà ông Tín.