Khám xét nhà cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội

Gần 9h việc khám xét nhà ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội được hoàn tất. Ảnh: D.T
Gần 9h việc khám xét nhà ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội được hoàn tất. Ảnh: D.T
Gần 9h việc khám xét nhà ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội được hoàn tất. Ảnh: D.T
Lên top