Khám xét chỗ ở lái xe của Chủ tịch Hà Nội

Thông cáo báo chí của Bộ Công an phát đi lúc tối 13.7. Ảnh BCA
Thông cáo báo chí của Bộ Công an phát đi lúc tối 13.7. Ảnh BCA
Thông cáo báo chí của Bộ Công an phát đi lúc tối 13.7. Ảnh BCA
Lên top