Khám nhà ông Vũ Trọng Lương ở Hà Giang

Lực lượng chức năng khám nhà ông Vũ Trọng Lương. Ảnh: Thành Trung.
Lực lượng chức năng khám nhà ông Vũ Trọng Lương. Ảnh: Thành Trung.
Lực lượng chức năng khám nhà ông Vũ Trọng Lương. Ảnh: Thành Trung.
Lên top