Khai trừ Đảng một Phó GĐ dự án môi trường và biến đổi khí hậu Đồng Hới

Ông Trương Tấn Lâm tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CAQB
Ông Trương Tấn Lâm tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CAQB
Ông Trương Tấn Lâm tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CAQB
Lên top