Khá "Bảnh" xin giảm nhẹ hình phạt

Khá "Bảnh" (áo đen) cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Khá "Bảnh" (áo đen) cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Khá "Bảnh" (áo đen) cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top