Khá Bảnh phải xử phạt hành vi kích động bạo lực, quảng cáo web cấm

Khá "Bảnh" - một nhân vật với nhiều clip trên mạng xã hội.
Khá "Bảnh" - một nhân vật với nhiều clip trên mạng xã hội.
Khá "Bảnh" - một nhân vật với nhiều clip trên mạng xã hội.
Lên top