Khá "bảnh" nói lời sau cùng: "Bị cáo hứa trở thành công dân tốt"

Lên top