Khá Bảnh bị bắt khi đang lẩn trốn và dương tính với ma túy

Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh vừa bị bắt trong đêm 1.4
Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh vừa bị bắt trong đêm 1.4
Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh vừa bị bắt trong đêm 1.4
Lên top